Duyurular

Motivasyon Eğitimi / 13.09.2015

Bu eğitimin amacı katılımcıların motivasyon kavramını ve bu konudaki kursamsal yaklaşımları kavramalarını , içsel ve dışsal motivasyonlarını tanımalarını ve arrtırma becerilerine edinmelerine yardımcı olmaktır.

Motivasyon insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için belirli bir biçimde davranmaları konusundaki itici bir güç olarak tanımlanır.

Diğer bir ifadeyle içimizde bu itici güç harekete geçmezse bizim de harekete geçmemiz zordur. Bu eğitimde öncelikle kavram derinlemesine tanıtılacak ve özellikle Deci ve Ryan’ın öz belirleme kuramından yola çıkarak içsel ve dışsal motivasyon arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin :

Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. No:187 Kat:4 Harbiye / İstanbul

Phone: 0212 234 46 34

Email: info@shiftegitim.com

Web: shiftegitim.com

İnsan İlişkileri Eğitimi / 09.09.2015

Bu eğitimin amacı katılımcılara insan ilişkileri konusunda bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmaktır.

İnsan ilişkileri gerek özel yaşamımızda, gerekse profesyonel yaşamımızda en büyük mutluluk kaynakları da olabilir, acı kaynakları da.

Bu nedenle konuda bilgi ve becerimin artması daha mutlu, huzurlu ve başarılı olmamıza sebep olur. Bu eğitimde öncelikle insan ilişkilerine dair temel kuramsal yaklaşımlar ele alınmaktadır. Daha sonra ilişkilerdeki mutluluk ve doyumun nasıl arttırılacağı ve duygusal istismar ve ihmal gibi yıkıcı faktörler ve başa çıkma ele alınmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin :

Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. No:187 Kat:4 Harbiye / İstanbul

Phone: 0212 234 46 34

Email: info@shiftegitim.com

Web: shiftegitim.com

"Ben Kimim?" Farkındalık Eğitimi / 07.09.2015

Bu eğitimin amacı katılımcılara hayatımızdaki en önemli ilişkimiz olan kendimizle olan ilişkimize dair bilgi ve farkındalık ve gelişim kazandırmaktır.

Ben kimim sorusunun cevabının netleşmesi insanlarda bireysel iyilik halini arttırdığı kadar kişinin yaşamının ilişkiler, iş yaşamı gibi bir çok alanında olumlu sonuçlarla karşılaşması ile ilişkilidir. Benliğin tanımlanması konusunda birçok bakışı açısı mevcuttur. Bu eğitimde benliği kişinin kendine yönelik tutumu olarak ele almaktayız.

Bu bakış temelinde eğitimimiz tutumun üç bileşenine temelinde yapılanmıştır (bilgi, duygu, davranış). İlk olarak, kendimizi bilmeye ilişkin bir kavram olan “benlik kavramı”, sonra, kendimizi ne kadar sevdiğimize ilişkin bir kavram olan olan “benlik saygısı”, son olarak da kendimizi dış dünyaya nasıl gösterdiğimize ilişkin bir kavram olarak “kendini sunma” ele alınmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin :

Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. No:187 Kat:4 Harbiye / İstanbul

Phone: 0212 234 46 34

Email: info@shiftegitim.com

Web: shiftegitim.com

Okul Öncesi Çocuklarla Çalışma Eğitimi / 06.09.2015

Okul öncesi eğitim kurumları 0-6 yaş çocukların hayatına yön veren en önemli kurumlardan biridir. Anne ve babaların en değerli varlıkları olan çocuklarını emanet edecekleri anaokullarında aradıkları bir çok kriter vardır. Bunlardan bazıları; çocuğun psiko-motor, psiko-sosyal ve duygusal alanlarda uygun gelişimi kazanması, olumlu arkadaş ilişkilerini edinebilmesi, öz bakım konusunda kendine yeter olması gibidir. Bizler, ana babaları memnun edecek dolayısıyla mutlu ve sağlıklı çocuklar yetiştirmede aracı olacak sizleri, bilgilendirmek ve bu alanda beceri kazandırmak için, böyle bir eğitim vermeyi amaçladık.

Detaylı Bilgi İçin :

Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. No:187 Kat:4 Harbiye / İstanbul

Phone: 0212 234 46 34

Email: info@shiftegitim.com

Web: shiftegitim.com

İş Psikolojisi Eğitimleri / 02.08.2015

Bu eğitimin amacı katılımcılara iş yerindeki insan davranışlarına ilişkin temel kuram, kavram ve araştırma sonuçlarını aktarmak ve iş psikolojisi konusunda anlayış, farkındalık ve beceri kazandırmaktır.

Bu eğitimde temel olarak;

İş ve çalışma kavramları, iş psikolojisine ilişkin tarihçe, motivasyon teorileri, iş motivasyonu, iş stresi ve iş hayatında stres yönetimi, iş yerinde kişiler arası ilişkiler,  kişilik, değerler, tutumlar ve kavramların iş yerinde etkileri, işyerinde yıldırma, psikolojik taciz, iş yerinde çatışma ve çatışma yönetimi, iş yerinde güç ve güç oyunları, İş yerinde iletişim, pozitif psikoloji bakış açısı ile iş davranışları.

Detaylı Bilgi İçin :

Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. No:187 Kat:4 Harbiye / İstanbul

Phone: 0212 234 46 34

Email: info@shiftegitim.com

Web: shiftegitim.com

Pozitif Psikoloji Eğitimi / 06.07.2015

Bu eğitimin amacı katılımcılara pozitif psikoloji bakış açısını kavratmak ve günlük yaşamlarına ve iş, eğitim gibi yaşamın çeşitli alanlarına uygulama becerisi kazandırmaktır.

Bu alan insanların zayıf yönlerinden ziyade güçlü yönlerinin bilimsel olarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, pozitif psikolojik  bakış açısında vurgulanan, olumsuzla başa çıkmaktan ziyade olumluyu arttırmaktır.

Pozitif psikolojinin genel olarak ele aldığı konular şunlardır: İyilik hali (Öznel iyilik hali- Mutluluk; Objektif iyilik hali- Anlamlı yaşam), olumlu duygular (mutluluk, canlılık, neşe…), olumlu bireysel özellikler (cesaret, insancıllık, adalet, ölçülülük, aşkınlık, yaratıcılık, akış içinde kalabilme), umut, bağışlama, farkındalık, olumlu benlik, olumlu ilişkiler, olumlu değişim, olumlu çevre, olumlu eğiti, olumlu iş yaşamı.

Detaylı Bilgi İçin :

Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. No:187 Kat:4 Harbiye / İstanbul

Phone: 0212 234 46 34

Email: info@shiftegitim.com

Web: shiftegitim.com

Stresle Baş Etme Eğitimi / 05.07.2015

Bu eğitimin amacı katılımcılara stres kavramını ve onunla nasıl başa çıkacağına ilişkin hem teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Stresi içsel ve dışsal taleplerin omzumuza büyük bir yük bindirdiğini ve bu yüklerin başa çıkma kapasitemizi aştığını hissettiğimizde hissederiz.  Stres hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan son derece yıpratıcıdır.

Bu konusundaki çalışmalar bize başımıza ne geldiğinden ziyade, başımıza geleni nasıl karşıladığımızın önemli olduğunu göstermektedir.

Stres konusundaki eğitimlerimizde öncelikle stresin ne olduğu ve stres kaynaklarımız detaylı olarak tanıtmakta ve daha sonra çeşitli stresle başa çıkma biçimleri (problem odaklı-duygu odaklı) ve kişilik özellikleri (direçli kişilik-iyimserlik) ele alınmakta ve ruminasyonun (zihinsel geviş getirme) olumsuz etkileri aktarılmakta ve tartışılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin :

Ergenekon Mh. Cumhuriyet Cd. No:187 Kat:4 Harbiye / İstanbul

Phone: 0212 234 46 34

Email: info@shiftegitim.com

Web: shiftegitim.com