Köşe Yazısı Detay

“Biz” ve “Ötekiler”

Yrd. Doç. Dr. Ferzan Curun / Akademisyen

Ben kimim sorusuna verdiğimiz cevapların bir kısmını sakin, fevri, neşeli, içe dönük gibi kişilik özelliklerimiz oluştururken, bir kısmını ise sosyal aidiyetlerimiz oluşturur. Hepimiz çok farklı sosyal aidiyet kategorileri içinde yer alırız. Farkına vardığımız ilk kategorimiz cinsiyettir, sonra büyüdükçe milliyet, dini inanç, ideolojik görüş, tuttuğumuz takım gibi birçok farklı sosyal kategorinin üyesi oluruz. Elbette insanlar sosyal kategorilere aidiyet duygusu açısından farklılaşırlar. Kimimiz kendimizi kollektif kimliklerle daha fazla tanımlayıp, onlarla duygusal bağ kurarken, kimimiz kendimizi tanımlarken bireysel özelliklerimize daha fazla değer veririz. Yine de sosyal kimliklerimiz değişik derecelerde olsa da hepimiz için değerlidir.

Sosyal kimliklerimiz sayesinde hem kendimizi hem de karşımızdakini tanımlarız. Ben Türküm, sen İngiliz’sin, ben Müslüman’ım, sen Hristiyan’sın, ben Fenerbahçeliyim, sen Galatasaraylısın… Tanımlamalarımızın yanısıra kendimizi de diğerlerini de bu kategorilere bağlı olarak değerlendiririz. Kendimizi olumlu değerlendirmek istediğimiz için sosyal kimliklerimiz de olumlu değerlendirmek isteriz. Bu olumlu değerlendirmeyi sağlayabilmek için de kendimizi diğer gruplarla karşılaştırırız ve kendi grubunuzu değerli diğer grubu ise değersiz biçimde tanımlarız. “Bizim partinin savunucuları demokrattır”,  “Bizim memleketin insanları merttir” gibi tanımlamalar buna örnektir. Bu noktada kendi grubumuzdaki insanları benzer algılarız. Yani memleketlimiz olan insanları tek tek derinlemesine tanıma imkânımız olmamasına rağmen mert olduklarına, belirli bir partinin savunucularının hepsini teker teker tanıyamayacağımıza rağmen hepsinin demokratik olduğunu düşünmeye başlar, diğerlerini ise farklı algılamaya başlarız. Böylece “bizimkiler” benzer ve değerli, “ötekiler” farklı ve az değerli hale gelir. Bu da bizleri ayrımcılığa götürebilir.

Doise isimli bir araştırmacı bizlerin ben ve öteki gibi saf, net sosyal aidiyetler içinde olmadığımızı söylemiştir. Geçek yaşamda birçok durumda birden fazla kategorinin üyesiyizdir. Bu durumlardan bir tanesi de çapraz kategorizasyon olarak isimlendirilen A/B, X/Y sosyal kategori kombinasyonlarının bulunduğu durumdur. Daha açık bir ifadeyle, bir ortamda Ankaralı/Bursalı, Fenerbahçeli/Beşiktaşlıkategorileri varsa (çapraz kategorizasyon) kişi birden çok grup aidiyeti nedeniyle ortamdaki diğer kişilerle hem benzeşecek, hem farklılaşacaktır. Yani Ankaralı Fenerbahçeli, Ankaralı Beşiktaşlı, Bursalı Fenerbahçeli, Bursalı Beşiktaşlı durumunda,  sadece Ankaralı ve sadece Bursalı gruplarında olabilecek net bir biz ve öteki durumu ortadan kalkacaktır. Bu da ayrımcılığı ortadan kalkmasına yol açacaktır. Doise’in modeli çeşitli araştırmacılar tarafından doğrulanmıştır. Buaraştırma sonuçlarından yola çıkarak bazı pratik önerilerde bulunulabilir. Örneğin biz ve onlar olarak ayrışmış gruplara başka bir sosyal aidiyet hatırlatılabilir ve bu şekilde benzerliğe odaklanılarak ayrımcılık önlenebilir.  Bu noktada elbette hatırlatılacak diğer aidiyetinde kişiler için önem taşıyor olması belirleyicidir.

Sonuç olarak, hepimizde var olan insanları biz ve onlar olarak ayırma eğilimi bir şekilde hayatlarımızı kolaylaştırdığı ve biraz da kültür tarafından da beslendiği için sürmektedir. Diğer yandan aynı eğilim buraya kadar aktarıldığı gibi ayrımcılık gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu noktada birden fazla sosyal kategorinin üyesi olduğumuzu hatırlamak ve en uzak sandığımız kişilerle bile belirli boyutlarda benzeştiğimizi fark etmek biz ve öteki arasındaki ayrımlarımızı yumuşatabilir. Belki de hem benzerliklerimiz ve hem de farklılıklarımızla kendimizi ve diğerlerini olduğu gibi kabul ederek, çatışmadan yaşamak mümkün olabilir…

  • Bu yazıda Arkonaç, S.’nin makalelerinden, Tekdemir-Yurttaş, G. ve Curun, F.’nin çalışmalarından ve sosyal kimlik kuramı ve çapraz kategorizasyon modeline ilişkin çeşitli kitap ve makalelerden yararlanılmıştır. 

Okuyucu Yorumları

İsminiz :
Yorumunuz değerlendirilmek üzere kaydedilmiştir. Yorumunuz onaylandıktan sonra bu sayfada görüntülenecektir