Köşe Yazıları

Yoksulluk Yrd. Doç. Dr. Ferzan Curun / 06.09.2013
Yoksulluk genel olarak düşük gelire sahip olmak ve temel insani ihtiyaçlar konusundaki ciddi yoksunluklar temelinde ele alınır. Bu yoksunluklar yeme içme, barınma, sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerden yararlanmayı içerir. Ayrıca, ayrımcılığa uğrama ...
Beyaz Adamın Savaşı! Bahar Bektaş Aslan / 05.09.2013
Savaşı düşününce gündelik bütün ayrıntıları unuturum. Ertelediğim ama aslında biran evvel yapmam gereken işlerin verdiği can sıkıntısı, üstesinden gelmem gereken işler. Aldığım kilolar için hayıflanırken aklıma savaş gelse şükredip biraz da utanı...
Narsisizme Alternatif Bakışlar Yrd. Doç. Dr. Ferzan Curun / 16.08.2013
Narsisizm genel olarak psikopatoloji temelinde incelenir ve bu konudaki tanı kitabı olan DSM’de kavram Narsistik kişilik bozukluğu olarak ele alınmıştır ve kavrama ilişkin tanı kriterleri belirlenmiştir. DSM 4’de belirlen kriterler aşağıdakileri içer...
Arabuluculuk Fahriye Arıcı / 11.08.2013
Arabuluculuk (Mediasyon), geçtiğimiz aylarda Arabuluculuk kanun tasarısının da yasalaşmasıyla ve Arabulucuların 2014 yılı itibariyle göreve başlayacakları düşünüldüğünde, hem hukuk alanında, hem de gündelik hayatımızda epey gündemimizde yer alacağa ...
Engelli mi? Engellenmiş mi? Tuğçe Zeynep Abalı / 05.08.2013
Engelli, bugünkü tanımıyla; insanların çoğunluğuna göre çeşitli oranlarda bedensel, görsel, zihinsel, işitsel vb gibi kısıta sahip olan kişidir. Engelliler üzerinde düşünürken ağır zihinsel engeli olanları bir kenara bırakıp hayatta söz sahibi olmaya...
Küreselleşmenin Neresindeyiz? Tuğçe Zeynep Abalı / 29.07.2013
Son yıllarda en çok konuşulan konuların başında küreselleşme geliyor. Her sorun, her süreç, her değişiklik mutlaka küreselleşme de referans buluyor. Bende bu konunun önemini yaşayarak anlayan ve olumlu olumsuz yanlarını gören bir dünyalı olarak küres...
Tükenmişlik Sendromu Volkan Kumaş / 26.07.2013
Gönüllü sağlık çalışanları arasında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma ile karakterize bir durumu tanımlamak için ilk olarak ortaya atılan bu kavramı Hürrem Sultanın problemlerini tanımlamak için kullanacağı o gün hiç kimsenin aklına g...
Umut Yrd. Doç. Dr. Ferzan Curun / 23.07.2013
Umut kavramı insanlık tarihi boyunca mitolojide, dinlerde, felsefede ve son olarak da psikolojide üzerinde en fazla düşünülen, konuşulan, yazılan kavramlardan biri olmuştur. Çünkü hepimiz yaşamın çeşitli dönemlerinde kendimizi, karanlıkta, çaresiz hi...
Sizin Yerinize Biz Her Şeyi Yaparız... Ezgi Küllük / 19.07.2013
Teknoloji, günden güne hepimizin bildiği gibi genişledikçe genişliyor. Bize teknolojinin kolaylık, rahatlık, verimlilik sağlayacağı söylenir durur da, ben bu verimliliğin nerede olduğunu bir türlü kavrayamamışımdır. Aslına bakarsak, teknoloji başımız...
Alternatif Bir Dil Fahriye Arıcı / 09.07.2013
Kendi duygusuna odaklanıp, her içinden geçeni karşı tarafın hislerini göz önünde bulundurmadan ifade etmek, ya da hiçbir hissini belli etmeden, karşı tarafın kendi beklentilerini anlamasını ummak, kimilerimiz için –çoğu zaman farkında olunmayan- bir ...