Haber Detay

Aile Danışmanı Olabilirsiniz

İlgili meslek elemanlarına, aile danışmanlığı eğitimi almış olmaları halinde aile danışmanı yetkisi veriliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Aile Danışmanlığı Yönetmeliği kapsamında yönetmelikte belirtilen ilgili meslek elemanlarına en az 450 saatlik aile danışmanlığı eğitimi almış olmaları halinde aile danışmanı yetkisi verilmekte ve bu alanda yasal olarak çalışabilmektedirler. 

Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler, Çocuk Gelişim Uzmanları, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikoloji ve PDR son sınıf örgencileri, Sosyologlar, Hemşireler, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü lisans mezunları artık Aile Danışmanı olabilecekler.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, tüm aile bireylerinin ya da birkaç aile bireyinin katılımı ile çözümlendiği bir yardım sürecidir.

Aile Danışmanlığının Amaçları Nelerdir?

Aile danışmanlığının amaçları öncelikli olarak, aile içi iletişimi güçlendirmek, ailedeki bireylerin rollerini ve sorumluluklarını belirlemek, ailenin işlevselliğini arttırmak ve ailenin sağlığını-bütünlüğünü korumaktır.

Aile Danışmanlığına Kimler Katılabilir?

Aile danışmanlığına anne, baba, çocuklarla birlikte katılabileceği gibi soruna bağlı olarak gerektiğinde ailede yaşayan büyük anne, büyük baba gibi diğer geniş aile üyeleri de bu sürece katılabilirler.

Aile Danışmanlığında Sık Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

En sık karşılaşılan sorunlar; eşler arasındaki veya ailenin diğer bir üyesi ile olan iletişim sorunlarıdır. Çocuk merkezli yaşanan sorunlar da sıklık açısından ikinci sıradadır. Buradaki sorunlar genelde çocuğun bakımı ve sorumlulukları ile ilgilidir. Bunların yanı sıra, iş değişikliği, ekonomik krizler gibi yeni ve beklenmedik yaşam düzenlemelerine uyum zorluğu, tüm aileyi etkileyen travmalar, ölümler, kronik hastalıklar, bir aile bireyinin evden ayrılması, aile içi şiddet, aldatılma ve boşanma aile danışmanlığında karşılaşılan diğer sorunlardandır.

Aile Danışmanının Rolü Nedir?

Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerindeki problemli yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerine de bunu fark ettirerek soruna yönelik çözüm yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışır.

Aile Danışmanlığı Süreci Nasıl İşler?

Aile üyelerinin, bir aile danışmanı eşliğinde, bir araya gelmeleri ile danışmanlık süreci başlamış olur. Bu süreçte mümkün olabiliyorsa tüm aile bireylerinin aile danışmanlığı sürecine (özellikle ilk seansa) katılımları sağlanmaya çalışılır. İlk seansta ailenin dile getirdiği sorunlar dinlenerek ailenin danışmanlıktan beklentileri alınır. Sonraki birkaç seansta aile üyeleriyle birlikte aileyi etkileyen öncelikli ve belirleyici sorunların neler olduğunu tespit edilmeye çalışılır. Sorunların tespiti tamamlandıktan sonra aile üyeleri ile birlikte danışmanlık sürecinin süresi ve danışmanlık hizmetinin sıklığı belirlenir. Devam eden seanslarda dile getirilen problemin çözümüne yönelik müdahalelerde bulunulur.

Aile Danışmanlığı Ne Kadar Sürer?

Aile danışmanlığının süresi, ailenin yaşadığı soruna ve ilerleme hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. İdeal aile danışmanlığı için 8-12 seans arası yeterli görülürken bu süre yine dile getirilen problem ve beklentilere göre değişkenlik gösterebilir.

Aile Danışmanlığı Seanslarının Sıklığı Nasıl Olmalıdır?

İdeal aile danışmanlığı seanslarının sıklığı ilk bir ay için haftada bir, sonrasındaki aylarda iki haftada bir şeklinde devam edilmesi uygun görülür. Sonlandırma aşamasında ayda bir aile takibe alınır, gerek görülürse danışmanlık süreci uzatılır, gerek görülmezse sonlandırılır.

Aile Danışmanlığında Tüm Aile Üyelerinin Katılımı Zorunlu Mudur?

Aile danışmanlığında seanslar tespit edilen sorun ve ihtiyaca göre zaman zaman tek bir bireyle, zaman zaman ise ailenin tüm bireyleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (örn: anneanne, babaanne, dede, teyze, amca, vs.)sürece dahil edilir.

 

Okuyucu Yorumları

İsminiz :
Yorumunuz değerlendirilmek üzere kaydedilmiştir. Yorumunuz onaylandıktan sonra bu sayfada görüntülenecektir