Haber Detay

Fanatizmin Acı Sonu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 18 yaşında bir genç, fanatizm uğruna öldürüldü. Fanatizmin şiddet eylemlerine dönüşmemesi için ne yapılmalı?

Fanatizm sözlük anlamı itibariyle; “Sahip olunan veya peşinden koşulan değişik amaçlı görüşlere, fikir veya ideolojilere aşırı şekilde bağlılıktan doğan tavizsiz ve katı bir davranış şekli ve bundan doğan bir akım" anlamı taşıyor.

Taraftar olmak da bir fanatizmdir. Taraftar olan kişi belli bir noktadan sonra mantığı ile değil duyguları ile hareket etmeye başlar.  

Ne yazık ki bu mantıktan yoksun hareket ediş hali pek çok kez şiddete ve hatta ötesi cinayete neden olabilir.

Olaya iki ayrı açıdan bakmak gerekir. Sporda fanatizm ve şiddet olaylarının temelinde yatan nedenler bireysel ve toplumsal nitelikler taşır.

Bireysel açıdan:

Taraftarların kendi gelişmemişliği, eksikliği, başarısızlığı yani kendi kimliği ile öne çıkamaması nedeniyle, psikolojik bir savunma mekanizması geliştirerek tuttuğu takımın başarısı ve bu takımın bir üyesi olma ile övünmesi söz konusudur. Bu duygular bir yerde fanatizme dönüşünce taraftarlarda bireysel eksikliklerini giderme, ezikliğini unutma aracı olabiliyor ve grup içinde de şiddet eylemine dönüşebiliyor.

Toplumsal açıdan: 

Daha çok eğitimsiz, kırsal kökenli, sosyalleşme süreci eksik veya başarısız olan, hızlı kentleşme sonucu iç göçle gelip varoşlarda yaşayan ve uyum güçlüğü çeken bireylerin toplumsal sorunlarını dışa vurma biçimi olarak fanatizme yönelmeleri ve şiddet eylemlerine yol açmaları söz konusudur.

Toplumsal açıdan bir başka yön de ekonomik yönden gelişmemiş olma durumuyla ilgilidir. Az gelişmiş toplumun bireyi de az gelişmiştir. Yenilgiyi kabul edemez. Şiddete yönelir. Toplum olarak başka alanlarda gösteremediğimiz başarıyı sporda gösterince, bunu abartırız.  Oysa gelişmiş ülke insanının ülke olarak başka başarıları var ve sporda başarısız olduklarında dünyanın sonu gelmiyor. Bu durum toplumdaki bireyleri de etkiliyor.

O halde, fanatizmin şiddet eylemlerine dönüşmemesi için:

1- Ülke olarak gelişmişlik düzeyimizin artması, spor dışı alanlarda da başarılarımızın olması gerekir.

2- Kente göç etmiş ve kıyı mahallelerde yaşayan bireylerin toplum merkezleri çerçevesinde ve uzmanlar yardımıyla uyum sorunlarını çözmek gerekir.

3- Spor olaylarının sosyolojik ve psikolojik analizleri iyi yapılmalı, sorun toplumsal olarak iyi değerlendirilmelidir.

4- Sporda şiddetin arkasında yatan öğeler örneğin, kulüplerce beslenen fanatizm ve amigoların bu yöndeki girişimlerini önlemek gerekir.

5- Medyanın özellikle canlı yayınlarda sporun birleştirici, kaynaştırıcı yönde olmayan, aksine kışkırtıcı nitelikteki sunumları önlenmelidir.

6- Çirkin ve kötü tezahürat (rakip taraftara ve hakeme karşı) önlenmelidir. Bunun için kadın taraftarların spor müsabakalarında izleyici konumda sayıca artması sağlanmalıdır.

7- İlkokuldan başlayarak eğitime önem verilmelidir. Bireylerin kendini hiçbir sosyal ve kültürel değerler kümesine ait hissetmeyip, suça ve şiddete yatkın bireyler olarak yetişmesi önlenmelidir.

8- Sosyal güvenlik önlemleri, toplum merkezleri hizmetleri aracılığı ile bireylerin toplumsal değerlere tepkili, bu nedenle şiddete yatkın, aidiyet duygusuyla her şeyi yakıp yıkacak bir psikoloji içinde olmaları önlenmelidir. Buna kitle iletişim araçları da katkı sağlamalıdır. 

Kısaca; sorun, hem güvenlik, hem de sosyal önlemlerle çok iyi değerlendirilip, çözümler üretilmeli ve uygulanmalıdır.

 

Kaynak: S. Ayan. (2006). Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2,Sivas.

Sporda şiddetin nedenleri ile ilgili diğer haberlerimiz için tıklayınız;

/article-detail?id=12

/news-detail?id=19

Okuyucu Yorumları

İsminiz :
Yorumunuz değerlendirilmek üzere kaydedilmiştir. Yorumunuz onaylandıktan sonra bu sayfada görüntülenecektir
Sporsever 13.05.13 / 22:59
Fanatizm uğruna öldürülen ilk gencimiz değil. Umarım sonuncusu olur.
(Oyunuz alınmıştır!) 0 1