Haber Detay

Türkiye’de Yöneticiler Daha Endişeli

Stres sadece çalışanların sağlıklarını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda kuruluşların sağlıklı ilerlemesini de etkiliyor.

Psikososyal riskler; iş sağlığı ve güvenliği alanının fiziksel, kimyasal risklerin yanında daha az bilinen bir boyutudur.

Artan iş yükü, çalışma saatleri, çalışma temposu gibi unsurlar bireylerin üzerinde stres başta olmak üzere olumsuz pek çok etkiye yol açıyor.

Bu olumsuz etkiler aynı zamanda işyerine bağlılığın azalması, devamsızlıkların artması gibi istenmeyen sonuçları doğuruyor.

6631 sayılı iş kanunu, önleyici tedbirlerin alınması amacıyla işletmelerde risk değerlendirme yapılmasını gerekli kılıyor.

Türkiye’de Yöneticiler Daha Endişeli !

2009 yılında ESENER (European Survey of Enterpsises on New and Emerging Risk) tarafından yapılan araştırmada toplam 31 ülkeden hem yöneticiler hem de işçi temsilcileri ile görüşüldü. 31 ülkeyi içeren araştırma 27 AB üyesi ülke, Hırvatistan, İsviçre, Norveç ve Türkiye’yi kapsamaktadır. Araştırma boyunca 28,649 yönetici ve 7.226 iş yeri güvenliği ve sağlığı uzmanına ulaşıldı. Türkiye’de yapılan görüşmelerde 1.500 yönetici ve 129 işçi temsilcisi yer aldı.

Araştırma boyunca katılımcılara, iş yerlerinde çalışanlar için oluşturulan  iş yerinde sağlık ve güvenliklerinin, psiko-sosyal riskler doğrultusunda nasıl bir yönetim şekli uyguladıklarına, ne gibi önlemler ve iyileştirici faaliyetler gerçekleştirdiklerine dair sorular yönlendirildi.

Araştırmada Türkiye’deki yöneticilerin verdiği yanıtların sonuçlarına değindiğimizde görüyoruz ki psiko-sosyal riskler hakkında duydukları endişe, genel ortalamanın üzerinde yer alıyor.  

Türk yöneticilerin ankete verdiği cevapta kurumlarında en çok dikkat ettiği riskler;

-İşe bağlı stres 22% (AB ortalaması 25.6%)
-Şiddet veya şiddet uygulamakla tehdit 28.9%  (AB ortalama 29.7)
-Zorbalık, taciz 26.7% (AB ortalama 29.7%)

Sadece 2002 yılında işe bağlı stresin yıllık ekonomik bütçeye yansıması 20 milyar Euro. Stres sadece çalışanların sağlıkları tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda kuruluşların sağlıklı ilerlemesini ve ulusal ekonominin olumsuz yönde etkilenmesini de beraberinde getiriyor.

Psikososyal Riskler Nasıl Azaltılır?

Çiğdem Vatansever ve Gül Sevil Özağaç’ın “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” sempozyumunda sundukları bildiride, Türkiye’deki işyerlerinde psikososyal risklerin azaltılması için önerilerde bulunuyorlar.

Vatansever ve Özağaç, Psikososyal risklerin azaltılmasının daha çok katılım ve çalışma ortamının geliştirilmesiyle olabileceğini öngörmekteler.

İşletmelerin psikososyal risklere karşı alabileceği önlemler şu şekilde ifade edilebilir:

a. Çalışanları yönetimle ilgili kararlara katılım yönünden cesaretlendirilmek,

b. Yönetimle ilgili uygulamaların ve örgütle ilgili politikaların uygulanmasında adaletli olmak,

c. Gelir dağılımında adaleti sağlamak,

d. Yöneticilerin iletişim ve insani ilişkiler konusunda eğitilmesi ve geliştirilmesi,

e. Mesailere ilişkin esnek çalışma düzeninin sağlanması

f. Çalışanların iş yükünü ağırlaştıran sorunlar belirlenmeli ve önlenmesi ile ilgili çalışmalar geliştirilmelidir.

Okuyucu Yorumları

İsminiz :
Yorumunuz değerlendirilmek üzere kaydedilmiştir. Yorumunuz onaylandıktan sonra bu sayfada görüntülenecektir